จากประสบการณ์กว่า 30 ปีของผู้คิดค้นหลักสูตร Mathnasium เราจึงมั่นใจนำเทคนิคต่างๆ มาช่วยให้เด็กเรียนรู้
และเข้าใจคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการผสมผสานการใช้เทคนิคการคิดเลขในใจ, การอธิบายด้วยคำพูด,
การอธิบายด้วยภาพ, การอธิบายด้วยสิ่งของและการเขียน

   
การคิดเลขในใจ
เด็กๆ จะได้รับการฝึกฝนวิธีคิดและเทคนิคการคิดเลขในใจ โดยพวกเขาจะสามารถรู้่ได้ว่าเมื่อไหร่ควรจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ และใช้อย่างไร โดยไม่ต้องใช้กระดาษและดินสอช่วยในการคิดเลย


ตัวอย่าง : 99 + 99 + 99 = _____
แทนที่นักเรียนจะตอบโจทย์นี้โดยการบวกเลขทีละตัว Mathnasium จะแนะให้คิดดังต่อไปนี้, “100 + 100 + 100 – 3 = 300 – 3 = 297.”


การอธิบายด้วยคำพูด

ภาษามีความสำคัญกับหลักสูตรอย่างมาก Mathnasium จะสอนให้นักเรียนเข้าใจถึงรากศัพท์ทางคณิตศาสตร์
นอกจากนี้เราจะมีการฝึกให้นักเรียนสามารถอธิบายเป็นภาษาเขียน กระบวนการคิดเลขได้อีกด้วย

ตัวอย่าง : เปอร์เซ็นต์ (percent), per แปลว่า ต่อ cent แปลว่า ร้อย
เปอร์เซ็นต์ จึงแปลว่า “ต่อ 100” หรือ “ร้อยละ” การใช้คำแปลนี้ทำให้ 7% ของ 300
สามารถคิดง่ายๆ ว่า “ 7 ของหนึ่งร้อยแรก 7 ของหนึ่งร้อยที่สอง และ 7 ของหนึ่งร้อยที่ 3
ซึ่งรวมกันได้ 21 (7 + 7 + 7 = 21)”


การอธิบายด้วยภาพ

บ่อยครั้งที่รูปภาพแผนผังและตารางช่วยเราอธิบายความคิดและหลักการต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ได ้แบบฝึกหัดส่วนใหญ่ของเราจะใช้รูปภาพประกอบ ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจโจทย์ได้ดีขึ้นและสามารถอธิบายเป็นภาษาเขียนได้

ตัวอย่าง : ถ้าวงกลมในรูปคือเหรียญ 5 บาท ในรูปนี้มีเงินรวมกี่บาท


การอธิบายด้วยสิ่งของ

ในโจทย์บางข้อ ทาง Mathnasium จะใช้อุปกรณ์สิ่งของและสื่อการสอนอื่นเพื่อช่วยในการแนะนำ อธิบาย และช่วยย้ำหลักการและทักษะทางคณิตศาสตร์

ตัวอย่าง : การนับเปลือกหอยช่วยสอนให้นักเรียนเข้าใจหลักการการบวก ลบ คูณ และหาร ได้ลูกเต๋าและไพ่ช่วยสอนทฤษฎีความน่าจะเป็น


การเขียน

เอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกหัดต่างๆ เป็นอีกส่วนสำคัญของการศึกษาคณิตศาสตร์ ซึ่งทาง Mathnasium ได้เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ เราจึงมีแบบฝึกหัดและเอกสารประกอบการเรียนที่่มีคุณภาพสูง จะช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาความคิดและทักษะทางคณิตศาสตร์ต่อๆ ไป

ตัวอย่าง : แบบฝึกหัดของเราครอบคลุมหัวข้อทางคณิตศาสตร์อย่างครบถ้วน โดยเริ่มจากการฝึกบวกเลข (1 + 1) ไปจนถึงการแก้โจทย์ปัญหาสมการเส้นตรง (Linear equations)


ทัศนคติและความมั่นใจในตัวเอง

เด็กๆ หลายๆ คนมาที่ Mathnasium ครั้งแรกพร้อมกับความคิดที่ว่า “หนูไม่เก่งเลข หนูไม่ชอบเลข” เด็กไม่ได้เกลียดวิชาคณิตศาสตร์ พวกเขาแค่เกลียดการคิดเลขไม่ออก และความอึดอัดสับสนเวลาตีโจทย์เลขไม่ได้

ถ้าพวกเขาสนุกกับตัวเลขและสามารถแก้โจทย์เลขได้พวกเขาก็จะชอบคณิตศาสตร์ไปโดยอัตโนมัติ Mathnasium สามารถช่วยน้องๆ เหล่านี้ได้โดยหาจุดอ่อนที่น้องแต่ละคนมีปัญหา และต้องการความเอาใจใส่เป็นพิเศษ (โดยใช้แบบทดสอบ) และสร้างความมั่นใจและความเข้าใจให้กับพวกเขา โดยการแนะนำวิธีการแก้โจทย์อย่างถูกต้อง โดยใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่คัดสรรมาอย่างดี

นอกจากนี้
Mathnasium ได้รวบรวมสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ไว้ที่สถาบันของเราอย่างครบครัน:
- หลักสูตรเนื้อหาอย่างเข้มข้นสำหรับทุกระดับชั้น (ถึงมัธยม 2),
- โจทย์แบบยาก และหัวข้อที่บางครั้งอาจไม่พบทั่วไปที่โรงเรียน
- วิธีที่มั่นใจได้ว่าสามารถกำจัดจุดอ่อนของเด็กแต่ละคนได้

   
 

© 2005 Math Gym Co.,Ltd. All Rights Reserved.