หัวใจของหลักสูตร Mathnasium ครอบคลุมถึง:


การนับเลข
ความสามารถในการนับเลขหมายถึง เด็กๆ สามารถเริ่มนับจากเลขอะไรก็ได้ ถึงเลขอะไรก็ได้ และนับทีละเท่าไหร่ก็ได้

เรื่องของเศษส่วน (ทั้งหมดและบางส่วน)
ในความรู้ในเรื่องสัดส่วน คือความสามารถในการมองเห็นจำนวน "ทั้งหมด" และ "บางส่วน" จากโจทย์ที่ให้มาได้ เด็กๆควรที่จะบอกได้เสมอว่า "ทั้งหมดคือการนำบางส่วนทุกๆส่วนมาบวกรวมกัน" และ "แต่ละส่วนเล็กส่วนใดส่วนหนึ่งเท่ากับจำนวนทั้งหมดลบกับผลรวมของทุกๆส่วนที่เหลือ"

การคิดอย่างเป็นสัดส่วนและการนำไปใช้
การคิดอย่างเป็นสัดส่วนและการนำไปใช้คือ "ความสามารถในการเปรียบเทียบตัวเลขโดยใช้กระบวนการหารและลบออกเป็นส่วนๆ และความสามารถในการนำความรู้นี้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาโดยการคิดในลักษณะเป็นกลุ่มๆ อย่างมีเหตุผล"

 

KG 3 through Grade 8

หัวใจของหลักสูตรของเราที่กล่าวมาข้างบนนี้ (การนับเลข "เรื่องของเศษส่วนและการคิดอย่างเป็นเศษส่วนและการนำไปใช้") สามารถแบ่งออกมาเป็นข้อย่อยได้ดังนี้:
1. การนับ
2. เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ)
3. เรื่องของตัวเลข
4. การวัด
5. ครึ่งหนึ่ง
6. เรขาคณิต
7. การคำนวณ
8. เรื่องของทั้งหมดและบางส่วน
9. การคิดอย่างเป็นสัดส่วน
10. เงิน
11. ความเหมือน "ปริมาณ" มูลค่า
12. การวิเคราะห์ข้อมูล
13. กฤษและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
14. รูปแบบต่อเนื่อง
15. จำนวนลบ
16. การคิดในเชิงพีชคณิต
17. เศษส่วน
18. การแก้โจทย์ปัญหา
19. ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวเลข
20. คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์
   
 

© 2005 Math Gym Co.,Ltd. All Rights Reserved.