เราแนะนำให้ผู้ปกครองทุกท่านลองเปรียบเทียบ แมทเนเซียมกับสถาบันอื่นๆ ดูโดยการถามคำถามยากๆ ต่อไปนี้:

 
คำถามที่ผู้ปกครอง
มักจะถาม
แมทเนเซียม สถาบันอื่น
“สถาบันของคุณมีความชำนาญ เฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ใช่หรือไม่?”

ใช่
เราเชื่อว่าผลลัพธ์ต้องออกมาดีแน่ เพราะเรามุ่งเน้นด้านคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว

ไม่ใช่
เพราะการมุ่งเน้นในการสอนจะลดลงเมื่อมีการสอนมากกว่าหนึ่งวิชา
“สถาบันของคุณมีคนคอยช่วยสอนและแนะนำเนื้อหาตลอดเวลาใช่หรือไม่?”

ใช่
บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมจากหลักสูตรของแมทเนเซียมจะคอยช่วยน้องๆ แนะนำหลักสูตรเนื้อหาให้น้องๆ เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงตลอดโปรแกรม

ไม่ใช่
เพราะการแนะนำหรือการคอยช่วยอธิบายเนื้อหา จะตกไปเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และแบบฝึกหัดหรือการบ้านเป็นส่วนใหญ่
“ดิฉันพาลูกมาทุกวันที่สถาบันเปิดเลยได้หรือไม่?”

ได้
โดยเฉพาะคณิตศาสตร์หลักสูตรไทย* เราชอบและอยากเห็นลูกของคุณมาที่
แมทเนเซียมทุกวันที่เราเปิดทำการ

ไม่ได้
เด็กๆ จะถูกจำกัดจำนวนชั่วโมงเรียนต่ออาทิตย์หรือต่อเดือน
“ดิฉันพาลูกมาเวลาไหนก็ได้ที่สถาบันเปิดทำการใช่หรือไม่คะ?”

ใช่
คุณแม่จะพาน้องๆ มาเวลาใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวก และมาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยโดยเฉพาะคณิตศาสตร์หลักสูตรไทย*

ไม่ใช่
คุณแม่จะต้องพาน้องมาได้เฉพาะเวลาและวันที่สถาบันได้ระบุไว้เท่านั้น
“ที่สถาบันของคุณใช้หลักสูตร แบบฝึกหัดของสถาบันเองใช่หรือไม่คะ?”

ใช่
เราใช้เวลา 30 ปี เขียน แต่ง รวบรวมเนื้อหา และแบบฝึกหัดเพื่อสำหรับใช้ที่แมทเนเซียมที่เดียวเท่านั้น

ไม่ใช่
สิ่งที่ใช้ในหลักสูตรส่วนใหญ่จะเป็นการดัดแปลงจากสิ่งที่น้องๆ เห็นที่โรงเรียนอยู่แล้ว
“ทางสถาบันมีการทดสอบน้องๆ ทั้งปากเปล่าและข้อเขียนเลยใช่หรือไม่?”

ใช่
เราใช้การประเมินทั้งการถามพูดคุยปากเปล่า และแบบทดสอบข้อเขียนพื่อที่จะมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของเด็กแต่ละคนได้อย่างถูกต้องชัดเจน

ไม่ใช่
ที่สถาบันอื่นอาจไม่เห็นถึงความสำคัญของการได้เรียนรู้ว่าเด็กๆ มีกระบวนการคิดอย่างไร จากการตอบคำถามลักษณะเปิดเชิงคณิตศาสตร์
“ที่สถาบันจะมีการจัดหลักสูตร เนื้อหาให้เหมาะสมกับน้องๆ แต่ละคนใช่หรือไม่?” ใช่
หลักสูตรเฉพาะสำหรับน้องๆ แต่ละคนจะถูกจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างปรับปรุงในหัวข้อที่น้องๆ ยังอ่อนอยู่ และช่วยพัฒนาในหัวข้อที่เป็นจุดแข็งของน้องๆ ให้ดียิ่งขึ้น
ไม่ใช่
ที่สถาบันอื่นจะมีเพียงหลักสูตรต่อเนื่องหนึ่งหลักสูตรแล้วจะดูว่าเด็กแต่ละคนควรจะเริ่มและปรับเข้ากับหลักสูตรที่ตรงไหน
“ที่สถาบันของคุณใช้สื่อการสอนหลายๆ รูปแบบใช่หรือไม่?” ใช่
เราตระหนักดีว่าการเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นได้จากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการมองเห็น, การฟัง, การเขียน และการสัมผัส นอกจากนั้นการได้ฝึกฝนในหลายๆ รูปแบบ เช่น การได้เล่นกับรูปภาพหรือสิ่งประดิษฐ์ที่จับต้องได้ ก็จะช่วยให้เด็กเข้าใจและรักคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
ไม่ใช่
เด็กๆ ได้เพียงแต่ทำแบบฝึกหัดในคอมพิวเตอร์หรือการบ้านที่แจกให้
“ลูกจะไม่มีการบ้านเพิ่มจากสถาบันอีกใช่หรือไม่” ใช่
เราเชื่อว่าที่โรงเรียนให้การบ้านมากพออยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมาที่แมทเนเซียมเด็กๆ จะมาฝึกฝนคณิตศาสตร์ที่สถาบันเท่านั้น โดยไม่มีการบ้านเพิ่มเติม
ไม่ใช่
เด็กจะได้รับการบ้านเพิ่มจากสถาบัน ซึ่งภาระและความกดดันดังกล่าวจะไปตกอยู่กับเด็กและผู้ปกครองที่บ้าน

Mathnasium says YES. (*สำหรับหลักสูตรไทย ป.2 - ม.2)
   
 

© 2005 Math Gym Co.,Ltd. All Rights Reserved.