ที่ Mathnasium เราใช้เทคนิคขั้นสูงเป็นเครื่องมือชี้ และบอกเราได้อย่างถูกต้องแม่นยำว่าเด็กๆ คนไหน รู้หรือไม่รู้เรื่องอะไร จากนั้นเราจะจัดแบบฝึกหัดที่เหมาะสม เพื่อปรับพื้นฐานและความพร้อมในชั้นเรียน สำหรับเด็กคนนั้นๆ เด็กแต่ละคนจะได้รับความช่วยเหลือ การแนะนำและการกระตุ้นอย่างเป็นพิเศษจากพี่ๆ ที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรของ Mathnasium มาเป็นอย่างดี ซึ่งพัฒนาการและทักษะที่เพิ่มขึ้นของเด็กแต่ละคน จะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของโปรเกรสรีพอร์ต (Progress Report), การทำทดสอบอย่างต่อเนื่อง และการพูดคุยกับผู้ปกครองโดยตรง สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยในการวัดระดับของพัฒนาการ ทักษะทางคณิตศาสตร์ การคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขและทัศนคติที่ดีที่มีต่อคณิตศาสตร์โดยรวม

   

การประเมินผล

 

ประเมินผลแบบข้อเขียนและแบบถามปากเปล่า
เด็กๆ ทุกคนจะได้รับแบบทดสอบสองประเภท แบบทดสอบข้อเขียนจะช่วยชี้ให้เห็นถึงเนื้อหาของวิชาที่เด็กๆ ต้องฝึกฝนเป็นพิเศษ แบบทดสอบปากเปล่าถูกสร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบความเข้าใจหลักๆ และทักษะสำคัญของคณิตศาสตร์ Mathnasium จะใช้ผลสอบของแบบทดสอบทั้งสองประเภท ในการเลือกตารางการเรียนให้เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของนักเรียน

   

การสอน

 

หลักสูตรเฉพาะบุคคล
เด็กที่มาที่ Mathnasium จะได้รับหลักสูตรที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับเด็กแต่ละคน โดยเด็กแต่ละคนจะได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิด จากบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนและคัดสรรอย่างมีคุณภาพ มีการใช้เทคนิคในรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้แน่ใจได้ว่าเด็กแต่ละคนมีความเข้าใจจริงๆ ในหัวข้อแต่ละหัวข้อที่เด็กคนนั้นกำลังฝึกฝนอยู่ และมีการวัดผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดหลักสูตรให้เหมาะกับนักเรียน นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือบ่อยครั้งตามความต้องการ* ซึ่งเหมือนการเข้าโรงยิมและที่สำคัญ คือ เราไม่มีการบ้านเพิ่มเติมให้กับเด็กๆ (*สำหรับหลักสูตรไทย ป.2 - ม.2)

   

ผลลัพธ์

 

พัฒนาการของเด็กที่มาแมทเนเซียม
นอกจากจะประเมินได้จากรายงานการเรียนของทาง Mathnasium แล้ว ยังจะเห็นได้จากผลการเรียนในโรงเรียนที่ดีขึ้น และความรู้สึกรักในวิชาคณิตศาสตร์

 

 

 

 

 
 

© 2005 Math Gym Co.,Ltd. All Rights Reserved.