น้องๆ สามารถเลือกทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ ตามระดับชั้นเรียนของน้องๆ เอง หรือถ้าอยากจะท้าทายหน่อย อาจลองเลือกระดับที่โตกว่าก็ได้นะจ๊ะ

เลือกระดับของแบบทดสอบ:


 

 

 

 

 

 
 

© 2005 Math Gym Co.,Ltd. All Rights Reserved.