MATHNASIUM FRANCHISE

สถาบันคณิตศาสตร์จากประเทศอเมริกาแห่งแรกและแห่งเดียว
ในประเทศไทย ที่เน้นสร้าง “ความเข้าใจ” ระยะยาว
ทางด้านคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง
     
ลักษณะกิจการ :   สถาบันคณิตศาสตร์

ชื่อธุรกิจ :

  MATHNASIUM

ความเป็นมาของบริษัทฯ :   บริษัทได้นำหลักสูตร MATHNASIUM ซึ่งใช้เวลาในการพัฒนามายาวนาน
กว่า 30 ปีโดย Larry Martinek นักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกัน
ผู้ค้นพบหลักการที่ทำให้คณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเด็ก
รวมทั้งเป็นผู้คิดค้นหลักสูตรที่จะทำให้เด็กๆมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี
และมี “ความเข้าใจ” ที่ถูกต้องในระยะยาว เข้ามาเปิดดำเนินการ
และขยายสาขา ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันคณิตศาสตร์
ที่มีคุณภาพมากที่สุดในประเทศไทย

ลักษณะสินค้า และบริการ :   MATHNASIUM คือ สถาบันคณิตศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก-มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยไม่จำกัดว่าเด็กกำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เรามีการจัดปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตรเฉพาะให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนจริงๆ นั่นคือเด็ก 2 คนที่เรียนอยู่ระดับชั้นเรียนเดียวกันจะได้หลักสูตรเฉพาะที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบประเมินผลเป็นระยะ มีการให้คำแนะนำและให้แนวความคิดในแต่ละหัวข้อโดยบุคลากรที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี และมีการใช้สื่อการเรียนและเทคนิคที่หลากหลายเพื่อช่วยให้เด็กเกิด "ความเข้าใจ" ระยะยาวอย่างแท้จริง จุดเด่นที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของ MATHNASIUM คือเด็กๆสามารถมาฝึกฝนคณิตศาสตร์ที่สถาบัน MATHNASIUM บ่อยครั้งแค่ไหนก็ได้ในแต่ละสัปดาห์ คล้ายกับยิมเนเซียมหรือฟิตเนสที่สมาชิกสามารถมาฝึกในวันเวลาไหนก็ได้ที่สถาบันเปิด โดยเป้าหมายของเราคือ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เพิ่มความเข้าใจในกระบวนการคิดเลข สร้างความมั่นใจ และทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ให้แก่เด็ก

จำนวนสาขา :  

ปัจจุบันมีสาขาในประเทศไทยทั้งสิ้น 10 สาขา คือ
1. สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว : อาคารสำนักงาน ชั้น 9
2. สาขาเดอะ คริสตัล : เลียบใต้ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา
3. สาขาบิ๊กซี พระราม 2 (สาขา 2) : ชั้น 3 อาคารด้านหน้า บิ๊กซี พระราม 2 (สาขา 2)
4. สาขาพาราไดซ์ พาร์ค (เสรีเซ็นเตอร์) : ชั้น 3 Edutainment World
5. สาขาสุราษฎร์ธานี : โซนการศึกษา ชั้น 2 เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี
6. สาขา Big C เพชรเกษม 67
7. สาขาสมุทรปราการ-บางพลี : ตรงข้าม Big C บางพลี (100 เมตรจากปากซอย)
8. สาขาสระบุรี : ถนนสุดบันทัด เยื้องธนาคารกรุงเทพ (สาขาถนนสุดบันทัด)
9. สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ : อาคารสำนักงาน ชั้น 9
10. สาขาสุราษฎร์ธานี 2

นโยบายการขยายสาขา :   ขายแฟรนไชส์ โดยแต่ละสาขาจะได้รับพื้นที่ที่กำหนดชัดเจน ซึ่งพื้นที่ที่กำหนดดังกล่าวนี้ คือพื้นที่ที่ตกลงกันว่าจะไม่มีสถาบัน MATHNASIUM สาขาอื่นเปิดอีกในพื้นที่นั้นๆ โดยแฟรนไชส์ซีรายอื่น

เงื่อนไขการลงทุน :  

1. Initial Fee ค่าสิทธิแรกเข้า
  1.1 เขตพื้นที่กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
         - อายุสัญญา 9 ปี ราคา 860,000 บาท (รวมภาษีและเอกสารแรกเข้า) ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจ 9 ปี
         - อายุสัญญา 5 ปี ราคา 550,000 บาท (รวมภาษีและเอกสารแรกเข้า) ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจ 5 ปี
  1.2 เขตพื้นที่ต่างจังหวัด
         - อายุสัญญา 9 ปี ราคา 700,000 บาท (รวมภาษีและเอกสารแรกเข้า) ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจ 9 ปี
         - อายุสัญญา 5 ปี ราคา 440,000 บาท (รวมภาษีและเอกสารแรกเข้า) ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจ 5 ปี

      กรณีต้องการต่อสัญญา จะได้รับส่วนลดร้อยละ 20 จากราคา ณ วันที่ทำสัญญาในอนาคต

2. Royalty Fee ค่าสิทธิดำเนินธุรกิจในแต่ละเดือน
  2.1 เขตพื้นที่กรุงเทพฯ / ปริมณฑล ค่า royalty fee คือ 20% ของรายรับแต่ละเดือน ขั้นต่ำชำระเดือนละ 20,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  2.2 เขตพื้นที่ต่างจังหวัด ค่า royalty fee คือ 20% ของรายรับแต่ละเดือน ขั้นต่ำชำระเดือนละ 15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

3. สื่อการสอน ผู้ได้รับสิทธิจะต้องใช้อุปกรณ์ที่บริษัทจัดหามาให้เท่านั้น

4. ค่าก่อสร้างและตกแต่งสถานที่ ประมาณ 600,000 บาท (เป็นการประมาณการสำหรับพื้นที่ 120 ตร.ม.) ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ในช่วง รับส่งมอบพื้นที่ โดยพื้นที่ที่ใช้ในการเปิดสถาบันควรจะมีเนื้อที่อย่างน้อย 100 ตร.ม. อยู่ในทำเลที่ดี ปลอดภัย สะดวก และมีที่จอดรถเพียงพอ


สิ่งที่จะได้รับ :   ได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หลักสูตร และวิธีการสอนของ MATHNASIUM และมีการกำหนดเขตพื้นที่ของสถาบันอย่างชัดเจน

คุณสมบัติผู้ลงทุน :   ผู้ที่เข้าใจและสนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษารูปแบบใหม่ไม่ซ้ำใคร และต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ให้แก่เด็ก รวมทั้งมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเปิดกิจการและดำเนินธุรกิจในระยะยาว

อื่นๆ :   MATHNASIUM ถือว่าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษาที่ประสบความสำเร็จและโตเร็วที่สุดของอเมริกา ณ ขณะนี้ หลักสูตรที่ใช้ในประเทศไทย มีทั้งหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษจะเหมาะสำหรับเด็กที่กำลังเรียนโรงเรียนนานาชาติหรือหลักสูตรสองภาษาอย่างแท้จริง

ชื่อผู้ติดต่อ :   คุณอนุชา เข็มทอง
ที่อยู่ :   บริษัท แมท จิม จำกัด : 8/111 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 10/1 ถนนรัชดา-รามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เบอร์โทรศัพท์ :   02-347-7515, 086-565-1000
เบอร์โทรสาร :   02-347-7597
อีเมล์ :   franchise@mathnasium-thailand.com

    เงื่อนไขการลงทุนที่ระบุในหน้านี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
 
ทำไมเราจึงแตกต่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2005 Math Gym Co.,Ltd. All Rights Reserved.