เลือกลิงค์ข้างล่างต่อไปนี้ เพื่อที่จะดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ของแมทเนเซียม โครงสร้างหลักสูตร และการวิเคราะห์ข้อแตกต่างของแมทเนเซียม เทียบกับสถาบันอื่น (การเปิดอ่านลิงค์ต่อไปนี้ จะต้องอ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader)
 
โบรชัวร์ของแมทเนเซียม
โครงสร้างหลักสูตร

ความแตกต่างจากสถาบันอื่น
 
 

© 2005 Math Gym Co.,Ltd. All Rights Reserved.