ร่วมชมภาพงานมอบรางวัลโครงการประกวดแต่งนิทานคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 กันค่ะ

 

ประกาศนัดวันเข้ารับรางวัล 18/02/57

ประกาศ ประกาศ !!!

แจ้งวันรับรางวัลประกวดแต่งนิทานคณิตศาสตร์อีกครั้งนึงนะคะ จากที่พี่ๆทีมงานได้โทรแจ้งรายบุคคลไปแล้ว รายละเอียดดังนี้ค่ะ :
รับมอบรางวัลจากคุณอนุชา เข็มทอง ประทานคณะกรรมการโครงการประกวดนิทานคณิตศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14:00น. ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 9 ฝั่งออฟฟิศ ปล.น้องๆที่เข้ารับรางวัลอย่าลืมแสดงหลักฐานการเข้ารับด้วยนะคะ  แต่งกายด้วยชุดนักเรียนนะคะ แล้วพบกันค่ะ

ประกาศผลรางวัลมาแล้วค่ะ 22/11/56

จากเกือบ 300 ผลงาน 26 โรงเรียนของน้องๆระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
“ประกวดแต่งนิทานคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556” ในหัวข้อ “แปลงประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ให้เป็นนิทานแสนสนุก”
ซึ่งหมดเขตรับผลงานเมื่อกลางเดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา
โดยก่อนถึงกระบวนการประเมินผลได้มีการคัดแยกผลงานโดยแบ่งออกตามระดับชั้น และคัดแยกผลงานที่ผิดกติกาออกไปเพื่อความง่ายต่อการให้คะแนน
เหลือผ่านเข้ารอบสอง 175 ผลงาน ผิดกติกาพิจารณาตรงไหน? บางผลงานมีการคัดลอกมาจากเว็บไซต์ บางผลงานทำเป็นกลุ่ม บางผลงานทำมาไม่ถึง 8 หน้า A4
และถึงแม้จะไม่ผิดกติกามีผ่านเข้ารอบสองมา สัดส่วนการให้คะแนนก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การประเมินผลเป็นหลัก บางผลงานมีน้ำหนักและสัดส่วนของการโยงเรื่อง
กับคณิตศาสตร์ได้ดีมาก แต่การวางภาพ ความประณีตและความครบถ้วนได้คะแนนน้อยมากๆ บางผลงานความคิดสร้างสรรค์เกือบเต็มแต่ถ่ายทอดออกมาได้ไม่ดีพอ ฯลฯ
คะแนนจึงต้องเฉลี่ยกันไป โดยสุดท้ายคะแนนที่ออกมาห่างกันแค่จุดทศนิยม

ทางคณะกรรมการได้ใช้เกณฑ์การประเมินในการให้คะแนนผลงานน้องๆดังนี้
1.น้ำหนักและสัดส่วนของการโยงเรื่องกับคณิตศาสตร์
2.ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงานที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจง่าย
3.วาดภาพประกอบตามหัวข้อที่กำหนดและการวางภาพที่เหมาะสม
4.ความประณีตสวยงาม
5.ความครบถ้วนของผลงาน

ท้ายนี้พี่ๆทีมงานขอขอบพระคุณโรงเรียน คุณครู ผู้ปกครองที่ช่วยสนับสนุนให้น้องๆได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันคณิตศาสตร์แมทเนเซียมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อๆไป
น้องๆที่ถึงแม้จะพลาดรางวัลในปีนี้จะยังส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมกับเราต่อไป อย่าลืมเตรียมตัวกันล่วงหน้าด้วยนะคะ

รางวัลสำหรับน้องๆคนเก่งของเรามีดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ ระดับละ 1 รางวัล
-             ได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
-             เงินสดมูลค่า 5,000 บาท
-             คอร์สเรียนฟรีที่ Mathnasium 3 เดือน มูลค่ารางวัล 9,000 บาท
-             ใบประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

รางวัลรองชนะเลิศ  ลำดับที่ 1 ระดับละ 1 รางวัล
-             ได้รับประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
-             เงินสดมูลค่า 3,000 บาท
-             คอร์สเรียนฟรีที่ Mathnasium 2 เดือน มูลค่ารางวัล 6,000 บาท
-             ใบประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

รางวัลรองชนะเลิศ  ลำดับที่ 2 ระดับละ 1 รางวัล
-             ได้รับประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
-             เงินสดมูลค่า 1,000 บาท
-             คอร์สเรียนฟรีที่ Mathnasium 1 เดือน มูลค่ารางวัล 3,000 บาท
-              ใบประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

มาพบกับคนเก่งของเราที่ได้รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 และรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ในแต่ละระดับชั้นว่าเป็นใคร และอยู่โรงเรียนใดบ้างดีกว่าค่ะ คลิกที่นี่

 

อัพเดตความคืบหน้า 20/11/56

ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบที่สอง

ระดับประถมปลาย
ด.ญ. พรนภัส นาครักษ์
ด.ญ. อรญา บางประสิทธิ์
ด.ญ. มณิสรา จิรพรสุวรรณ
ด.ญ. ญาณิศา อาฒยา
ด.ญ. ปิยธิดา เซียงจิน

** รายชื่อน้องๆที่ผ่านเข้ารอบสองไม่ได้เรียงตามผลคะแนนนะจ๊ะ

อัพเดตความคืบหน้า 19/11/56

ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบที่สอง

ระดับประถมต้น 
ด.ญ. จิดาภา ชำนาญนิตย์
ด.ญ. สุภัควี สายสมร
ด.ช. ยติ แสงอ่วม 
ด.ญ.พรรษกร พฤฒิสืบ 
ด.ช. จิรวัฒน์ พรานนท์สถิตย์ 

ระดับมัธยมต้น
ด.ญ. ปัทมวรรณ กลิ่นพุฒ
ด.ญ. ปสุตา นุชนิตย์
ด.ญ. ประภัสสร ยิ่งเจริญ
ด.ญ. กรกมล กุมรัมย์
ด.ญ. นุชนาฏ วู

*ระดับชั้นประถมปลาย รอผลภายในวันที่ 20 พ.ย. 56 นี้นะคะ เพราะผลงานส่งมาเยอะกว่าทุกระดับชั้นและผลงานใกล้เคียงกันมากๆค่ะ
** รายชื่อน้องๆที่ผ่านเข้ารอบสองไม่ได้เรียงตามผลคะแนนนะจ๊ะ

อัพเดตความคืบหน้า 19/11/56

วันรับรางวัลนิทานคณิตศาสตร์ ยังคงเป็นวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00 - 17.00น. ที่ห้องประชุมอาคารราชวัลลภ ชั้น 2 นะคะ

อัพเดตความคืบหน้า 12/11/56

ประกาศผลผู้ที่ผ่านรอบแรกทั้ง 3 ระดับชั้นค่ะ คลิกที่นี่ มีเข้ารอบระดับชั้นมัธยมเพิ่มอีก 7 คนค่ะ คลิกที่นี่

อัพเดตความคืบหน้า 18/10/56

ปิดรับผลงานแล้วนะคะ จากที่เลื่อนเวลาให้น้องๆสามารถส่งผลงานได้ถึงกลางเดือนตุลาคม ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจให้คะแนนค่ะ

แมทเนเซียม

ขอเชิญน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมต้น เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ “ประกวดแต่งนิทาน คณิตศาสตร์ ประจำปี 2556”
ในหัวข้อ “แปลงประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ให้เป็นนิทานแสนสนุก”

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.   ระดับประถมศึกษาตอนต้น (นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)
2.   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
3.   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1.   แต่งนิทานเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์
2.   ทำรูปเล่มนิทานประกอบรูปภาพ  ขนาด A4 จำนวนหน้าไม่ต่ำกว่า  8 หน้า
3.   เขียนชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น และสถานที่ศึกษาปัจจุบัน ลงบนปกหน้านิทาน
4.   หมดเขตส่งผลงานวันที่ 27 กันยายน 2556

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ระดับละ 1 รางวัล
-  ได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
-  เงินสดมูลค่า 5,000 บาท
-  คอร์สเรียนฟรีที่ Mathnasium 3 เดือน มูลค่ารางวัล 9,000 บาท
-  ใบประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ระดับละ 1 รางวัล
-  ได้รับประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
-   เงินสดมูลค่า 3,000 บาท
-   คอร์สเรียนฟรีที่ Mathnasium 2 เดือน มูลค่ารางวัล 6,000 บาท
-   ใบประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ระดับละ 1 รางวัล
-   ได้รับประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
-   เงินสดมูลค่า 1,000 บาท
-   คอร์สเรียนฟรีที่ Mathnasium 1 เดือน มูลค่ารางวัล 3,000 บาท
-   ใบประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

ส่งผลงานการประกวดทางไปรษณีย์มาที่

บริษัท แมท จิม จำกัด 8/111 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 10/1 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

---------------------------------------------------------------------

Update โครงการประกวดแต่งนิทานคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556

ทางกระทรวงศึกษาธิการแจ้งยืนยันแล้วว่าวันที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันจะมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลจากโครง การนี้ใน วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00น. นะคะ 

น้องๆคนใดยังไม่ได้ส่งผลงานเข้า มาก็อย่ารีรอนะคะ ตอนนี้มีทะยอยส่งมากันบ้างแล้วนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามผลได้ที่

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

© 2005 Math Gym Co.,Ltd. All Rights Reserved.